„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” კანონის ანალიზი

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” კანონის ანალიზი

2023 წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”. საქართველოს პარლამენტმა კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით, მიღებული კანონი გადაუგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს.

USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის პარტნიორმა ორგანიზაციებმა – „არასამეწარმეო სამართლის საერთაშორისო ცენტრმა” (ICNL) და „არასამეწარმეო სამართლის ევროპულმა ცენტრმა” (ECNL) ჩაატარეს ამ კანონის შედარებითი ანალიზი და მისი თავსებადობა საერთაშორისო სამართალთან და ევროპულ სტანდარტებთან.

კანონის მიმოხილვა იხილეთ აქ – შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების მიმოხილვა

კანონის ანალიზის სრული ვერსია იხილეთ აქ – შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების ანალიზი

Write a Comment

<