საგრანტო კონკურსები

Back to homepage

დახურული საგრანტო კონკურსები:

 1. ინოვაციების და გამოწვევების საგრანტო პროგრამა – მოქალაქეთა ჩართულობის ან/და სათემო აქტივიზმის პროექტების მხარდაჭერა. გამოცხადების პერიოდი: 26 მარტი – 26 აპრილი, 2024.
 2. სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა – განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სფეროში არსებული პრობლემების ადვოკატირება. გამოცხადების პერიოდი: 11 ოტომბერი – 20 ნოემბერი, 2023.
 3. ინოვაციების და გამოწვევების საგრანტო პროგრამამოქალაქეთა ჩართულობის ან/და სათემო აქტივიზმის პროექტების მხარდაჭერა. გამოცხადების პერიოდი: 25 სექტემბერი – 25 ოქტომბერი, 2023.
 4. ინოვაციების და გამოწვევების საგრანტო პროგრამამოქალაქეთა ჩართულობის ან/და სათემო აქტივიზმის პროექტების მხარდაჭერა. გამოცხადების პერიოდი: 27 მარტი-27 აპრილი, 2023.
 5. სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა – განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სფეროში არსებული პრობლემების კვლევა და ადვოკატირება. გამოცხადების პერიოდი: 17 ნოემბერი – 20 დეკემბერი, 2022. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.
 6. საგრანტო კონკურსი “ინოვაციების და გამოწვევების გრანტები” – მოქალაქეთა ჩართულობის ან/და სათემო აქტივიზმის პროექტების მხარდაჭერა. გამოცხადების პერიოდი: 4-31 ოქტომბერი, 2022.
 7. სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა – საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება მაქსიმუმ სამი პროექტი, რომლებიც მიზნად ისახავენ განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სფეროში არსებული პრობლემების კვლევასა და ადვოკატირებას. თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტია 70,000-100,000 აშშ დოლარი. გამოცხადების პერიოდი: 10 მაისი – 10 ივნისი, 2022.

 8. საგრანტო კონკურსი “ინოვაციების და გამოწვევების გრანტები” – მოქალაქეთა ჩართულობის ან/და სათემო აქტივიზმის პროექტების მხარდაჭერა. გამოცხადების პერიოდი: 10-31 მაისი, 2022.

 9. სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსი – „იმოქმედე ახლა“. კონკურსის მიზანი იყო ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო მოძრაობებისა და მოქალაქეთა გაერთიანებების ინიციატივების მხარდაჭერა უკრაინაში მიმდინარე ომისა და საქართველოზე მისი გავლენის საპასუხოდ. გამოცხადების თარიღი – 7 მარტი, 2022. დახურვის თარიღი – 1 აპრილი, 2022.

 

ACCESS-ის საგრანტო კონკურსები:

 1. COVID-19-ის შედეგებზე რეაგირების საგრანტო პროგრამა სამოქალაქო აქტივივისტებისა და მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის – კონკურსის გამოცხადების თარიღი – 5 მარტი, 2021. პროექტების შემოტანის ბოლო ვადა – ღია. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.
 2. საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის საგრანტო კონკურსი – დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.
 3. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამა – დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

 4. საგრანტო კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნესის თანამშრომლობის მხარდასაჭერად – დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

 5. „იმოქმედე ახლა“/ სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამა 2020 წლის არჩევნებისთვის – დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ
 6. სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსი “იმოქმედე ახლა” – სწრაფი რეაგირება ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის შედეგად შექმნილ კრიზისსა და გამოწვევებზე. ეტალური ინფორმაცია კონკურსის შესახებ იხილეთ აქ.

 7. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო (COG) პროგრამადეტალური ინფორმაცია კონკურსის შესახებ იხილეთ აქ – EWMI ACCESS_Year 6_COG RfCP_GEO_Nov201
 8. საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის (PPAG) საგრანტო კონკურსი – საგრანტო კონკურსის განაცხადი იხილეთ აქ – EWMI ACCESS_PPAG RfCP_Addressing Disinformation_2019
 9. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი (COG) – კონკურსი გამოცხადდა 5 დეკემბერს და დაიხურა 28 დეკემბერს, 2018. დეტლური ინფორმაცია იხილეთ აქ.
 10. საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის (PPAG) საგრანტო კონკურსი. კონკურსის თემა – ურბანული განვითარების საკითხები. კონკურსი დაიხურა 7 აპრილს, 2018. დეტალური ინფორმაცია კონკურსის შესახებ იხილეთ ბმულზე http://ewmi-activism.org/ka/grants-competition-on-urban-development-issues/  
 11. საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის (PPAG) საგრანტო კონკურსიკონკურსი დაიხურა 31 იანვარს, 2018.დეტალური ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის შესახებ იხილეთ შემდეგ ბმულზე http://ewmi-activism.org/ka/public-policy-and-accountability-grants-program-3/.
 12. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი (COG) – საგრანტო კონკურსი დაიხურა 28 დეკემბერს, 2017.  დეტალური ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის შესახებ იხილეთ შემდეგ ბმულზე http://ewmi-activism.org/ka/citizen-outreach-grants-contest/ 
 13. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი (COG) – საგრანტო კონკურსი დაიხურა 31 მაისს, 2017.  დეტალური ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის შესახებ იხილეთ აქ.
 14. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი (COG) – საგრანტო კონკურსი დაიხურა 26 დეკემბერს, 2016.  დეტალური ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის შესახებ, ასევე სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ თანდართულ ფაილში: rfa_geo
 15. საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის (PPAG) საგრანტო კონკურსიკონკურსი დაიხურა 7 დეკემბერს, 2016. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში  ppag-rfa-and-application-form
 16. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი – კონკურსი დაიხურა 2016 წლის 15 ივლისსა დეტალური ინფორმაცია კონკურსის შესახებ, ასევე საგრანტო განაცხადის სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ თანდართულ ბმულში: http://www.jobs.ge/116996/ საგრანტო განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 15 ივლისი, 2016.
 17. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი – კონკურსი დაიხურა 2015 წლის 24 დეკემბერს. დეტალური         ინფორმაცია კონკურსის შესახებ იხილეთ აქ: COG – GEO
 18. საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის საგრანტო კონკურსი (PPAG) – კონკურსი დაიხურა 2015 წლის 25 დეკემბერს.  საგრანტო კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ       ჩამოტვირთოთ:  Public Policy and Accountability Grants -RfA

Write a Comment

<