პუბლიკაციები

Back to homepage
სიახლეები USAID Civil Society Engagement Program პუბლიკაციები

მიმოხილვა – საქართველოს კანონი „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ და მისი გავლენა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდულ პირებსა და მედიაორგანიზაციებზე საქართველოში

საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“, რომელიც არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებსა (ა(ა)იპ-ები) და მედიაორგანიზაციებს ავალდებულებს, დარეგისტრირდნენ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციების სპეციალურ რეესტრში. კანონი იუსტიციის სამინისტროს ანიჭებს ფართო

პუბლიკაციები

გზამკვლევი „ფინანსური რესურსების მობილიზების შესაძლებლობები არაკომერციული, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის“

გზამკვლევი “ფინანსური რესურსების მობილიზების შესაძლებლობები არაკომერციული, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის” შეიქმნა USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში. გზამკვლევი არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებს, ასევე საინიციატივო ჯგუფებს აწვდის ინფორმაციას საქართველოში რესურსების

პუბლიკაციები

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის ანალიზი

19 ოქტომბერს, საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო  „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონი. იხილეთ აღნიშნული კანონის ანალიზი, რომელიც მომზადებულია არასამეწარმეო სამართლის საერთაშორისო ცენტრის (ICNL) და არასამეწარმეო სამართლის

სიახლეები პუბლიკაციები

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” კანონის ანალიზი

2023 წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”. საქართველოს პარლამენტმა კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით, მიღებული კანონი გადაუგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს. USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის

USAID Civil Society Engagement Program პუბლიკაციები

კანონპოექტის “უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ” სამართლებრივი ანალიზი

მეორე კანონპროექტის ანალიზი ჩაატარეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა — არასამეწარმეო სამართლის საერთაშორისო ცენტრმა (ICNL) და არასამეწარმეო სამართლის ევროპულმა ცენტრმა (ECNL). „უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონპროექტის და „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის

USAID Civil Society Engagement Program პუბლიკაციები

„უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონპროექტის ანალიზი

რამდენად თავსებადია „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონპროექტი საერთაშორისო სამართალთან და ევროპულ სტანდარტებთან. შედარებითი ანალიზი ჩაატარეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა — არასამეწარმეო სამართლის საერთაშორისო ცენტრმა (ICNL) და არასამეწარმეო სამართლის ევროპულმა ცენტრმა (ECNL). ანალიზის

USAID Civil Society Engagement Program პუბლიკაციები

ონლაინ გაცემისა და შემოწირულობაზე დაფუძნებული ქრაუდფანდინგის ეკოსისტემა საქართველოში

USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა, რომელიც ასახავს საქართველოში ონლაინ გაცემისა და შემოწირულობაზე დაფუძნებული ქრაუდფანდინგის პრაქტიკას. კვლევის ფოკუსია საქართველოში ონლაინ დახმარების ორი ძირითადი ფორმა: შემოწირულობაზე დაფუძნებული ქრაუდფანდინგი, რომლის

USAID Civil Society Engagement Program პუბლიკაციები

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობისა და ფილანტროპიის სამართლებრივი გარემოს შეფასება

USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ინიციატივით ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობისა და კორპორაციული და ინდივიდუალური ფილანტროპიის სამართლებრივი გარემოს შეფასება საქართველოში. კვლევა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა — არასამეწარმეო სამართლის საერთაშორისო ცენტრმა

სიახლეები პუბლიკაციები

რამდენად ასახულია ბავშვის უფლებები პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბავშვის უფლებების დაცვისა და კეთილდღეობის სფეროში სერიოზული პრობლემებია, ამ საკითხებს პოლიტიკოსების მხრიდან სათანადო ყურადღება არ ეთმობა. წინასაარჩევნო პროგრამებსა და დებატებში ბავშვთა საკითხების წინა პლანზე წამოწევის  მიზნით,

სიახლეები USAID Civil Society Engagement Program პუბლიკაციები

COVID-19-ით დაზარალებულთა დახმარების სახელმწიფო პროგრამის სამართლებრივი ანალიზი და რეკომენდაციები

ივლისში „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ (NCCE), EWMI ACCESS-ის მხარდაჭერით, COVID-19-ის შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ანალიზი მოამზადა. დოკუმენტი 400-ზე მეტი მოქალაქისთვის გაწეული კონსულტაციების საფუძველზე მიღებულ პრაქტიკულ ინფორმაციას ეყრდნობა და პროგრამის