საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობისა და ფილანტროპიის სამართლებრივი გარემოს შეფასება

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობისა და ფილანტროპიის სამართლებრივი გარემოს შეფასება

USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ინიციატივით ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობისა და კორპორაციული და ინდივიდუალური ფილანტროპიის სამართლებრივი გარემოს შეფასება საქართველოში.

კვლევა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა — არასამეწარმეო სამართლის საერთაშორისო ცენტრმა (ICNL) და არასამეწარმეო სამართლის ევროპულმა ცენტრმა (ECNL) — მოამზადეს. მისი მიზანი ამ სფეროში არსებული ხარვეზებისა და კარგი პრაქტიკის გამოკვეთა და მომავალში საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესება იყო.

შეფასების დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შემოწირულობებთან და შემოსავალთან დაკავშირებული ზოგადი რეგულაციები
  • ინდივიდუალური ფილანტროპია
  • კორპორაციული ფილანტროპია
  • ფინანსების მოზიდვის კონკრეტული მეთოდების თავისებურებები
  • შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობიდან
  • სოციალური მეწარმეობა
  • მოხალისეობა
  • სახელმწიფო დაფინანსება.

დოკუმენტში დეტალურად არის აღწერილი კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები და მათი გადაჭრის გზები. მასში გამოკვეთილია არსებული შესაძლებლობები და დადებითი ტენდენციებიც.

შეფასების ანგარიში იხილეთ აქ –ICNL შეფასების ანგარიში

Related Articles

Write a Comment

<