მიმდინარე გრანტები

Back to homepage

ინოვაციებისა და გამოწვევების საგრანტო პროგრამა

 1. დოკუმენტური კინოს ასოციაცია (DOCA) – დოკუმენტური კინოს საშუალებით მოქალაქეების ჩართვა საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვაში და მათი გადაჭრის გზების შემუშავებაში. პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,797. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2024 – 28 თებერვალი, 2025.
 2. პროექტი ცხოველებისთვის – მიუსაფარი ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობის შემცირება დაინტერესებული მოქალაქეებისა და აქტივისტების ინფორმირებითა და გაძლიერებით. პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,548. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი – 15 სექტემბერი, 2024.
 3. 27+1 – ახალგაზრდებში ევროკავშირის მიმართ მხარდაჭერის გაზრდა და ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების წინა პლანზე წამოწევა. პროექტის ბიუჯეტი – $ 9,944.60. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 31 აგვისტო, 2024.
 4. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი– მაღალმთიან რეგიონებში საჯარო სერვისებზე მოქალაქეების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,873. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 31 აგვისტო, 2024.
 5. ურბანული დიზაინის და მემკვიდრეობის ლაბორატორია– თბილისში მდგრადი ურბანული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,254. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 31 დეკემბერი, 2024.
 6. საქართველოს მეცნიერების, განათლების და კულტურის მუშაკთა პროფესიული კავშირი – სამეცნიერო და სამუზეუმო ინსტიტუციების მართვის გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის გაზრდის ხედვის ჩამოყალიბება. პროექტის ბიუჯეტი – $ 30,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი – 30 სექტემბერი, 2024.
 7. ბავშვთა სიმსივნეები და სუპერგმირები – ადვოკატირება ონკოპაციენტი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ნოემბერი, 2023 – 30 ივნისი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი: $ 27,000.
 8. დემოკრატიის ვირტუალური აკადემია – დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგი. პროექტის ხანგრძლივობა: 6 ოქტომბერი, 2023 – 6 აგვისტო, 2024. პროექტის ბიუჯეტი: $ 30, 000
 9. საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია – დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ადვოკატირება. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო 2023 – 30 ივნისი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 30,000.
 10. ახალგაზრდები დემოკრატიული ცვლილებებისთვის – ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ახალგაზრდების მხარდაჭერა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების პროცესში. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2023 – 31 ივლისი, 2024. პროექტი ბიუჯეტი – $ 26,487.80
 11. პლატფორმა „სალამი“ – ქვემო ქართლში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების გაძლიერება და მათი ჩართვა საზოგადოებრივ პროცესებში. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2023 – 30 ივნისი, 2024; პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,807,60.
 12. მარინა მესხი (სამოქალაქო აქტივისტი) – ვაშლიჯვრის უბანში (თბილისი) სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოქალაქეთა მობილიზაციისა და კრეატიული საინფორმაციო კამპანიის გზით. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი, 2023 – 15 ივლისი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი: $ 25,000.

 

სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა

 1. გილდია – დასაქმებულთა სოციალური და შრომითი უფლებების დაცვა, განსაკუთრებული ფოკუსით კულტურისა და ხელოვნების სფეროებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მაისი, 2024 – 15 ნოემბერი, 2025. პროექტის ბიუჯეტი: $ 76,124
 2. მშობლები განათლებისთვის – სკოლებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მშობელთა ჩართულობის გაზრდა და ამით სკოლების მმართველობის და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება. 1 ივნისი, 2024 – 30 ნოემბერი, 2025. პროექტის ბიუჯეტი: $ 75,099
 3. სოციალური სამართიანობის ცენტრი – საქართველოში მიზნობრივი სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ შეიმუშავებს სისტემის გაუმჯობესებისთვის აუცილებელ რეკომენდაციებს. კვლევის გარდა, კონკრეტულ შემთხვევებზე ჩატარდება სტრატეგიული სამართალწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2022 – 26 ივლისი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 99,500.
 4. სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი – ე.წ. „ახალი სკოლის მოდელის“ შესწავლა. პარალელურად წარიმართება საინფორმაციო და ადვოკატირების კამპანია „ახალი სკოლის მოდელში“ არსებული გამოწვევებისა და მიღწევების თაობაზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2022 – 26 სექტემბერი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 99,000.

 

სტრატეგიული კომუნიკაციების გრანტები

 1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია – დემოკრატიულ პროცესებში ქართული საარჩევნო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების როლის და მნიშვნელობის გაძლიერება. პროექტის ბიუჯეტი – USD 49,995. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი 2024 – 31 ივლისი – 2024.