მიმდინარე გრანტები

Back to homepage

ინოვაციებისა და გამოწვევების საგრანტო კონკურსი 

 1. საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია – დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ადვოკატირება. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო 2023 – 30 ივნისი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 30,000.
 2. ფოკი ფაჩულია – იმერეთის ქალაქებში აქტიური მოქალაქეების ქსელის შექმნა და მათი ჩართვა დემოკრატიული ღირებულებებისა და იდეების გავრცელებაში.  პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო – 30 ნოემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 9993.
 3. კოალიცია „განათლება ყველასათვის“ – სასკოლო კვების პროგრამის ადვოკატირება.  პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2023 –  30 აპრილი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,950.
 4. არტ კოლექტივი „კოლექტიური მარცხი“ – ვერეს ხეობის გარემოსდაცვითი გამოწვევების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებისა და ჩართულობის ხელშეწყობა. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო – 30 ნოემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 10,000.
 5. ახალგაზრდები დემოკრატიული ცვლილებებისთვის – ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ახალგაზრდების მხარდაჭერა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების პროცესში. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2023 – 31 ივლისი, 2024. პროექტი ბიუჯეტი – $ 26,487.80
 6. პლატფორმა „სალამი“ – ქვემო ქართლში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების გაძლიერება და მათი ჩართვა საზოგადოებრივ პროცესებში. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2023 – 31 მაისი, 2024; პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,807,60.
 7. წერტილი – სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საკითხების განხილვის პროცესებში. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2023 – 31 იანვარი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,889.50.
 8. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო– ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა რეგიონებში საინფორმაციო კამპანიითა და მოქალაქეების ჩართულობით. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2023 – 30 აპრილი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 29,912.
 9. აქტიური მოქალაქეობის აკადემია – სტუდენტების გაძლიერება და მათი გააქტიურება საუნივერსიტეტო და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. პროექტის ხანგრძლივობა: 8 სექტემბერი, 2023 – 8 მარტი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 10,000.
 10. სამოქალაქო ინიციატივა – ხანდაზმულთა ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის მიზნით, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ხანდაზმულებზე ორიენტირებულ საპილოტე პროგრამის დაწყება. სამომავლოდ ამ პროგრამის მუნიციპალურ დონეზე დანერგვა. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ნოემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი: $ 24,995.
 11. მარინა მესხი (სამოქალაქო აქტივისტი) – ვაშლიჯვრის უბანში (თბილისი) სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოქალაქეთა მობილიზაციისა და კრეატიული საინფორმაციო კამპანიის გზით. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი, 2023 – 15 მარტი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი: $ 25,000.
 12. განათლების დამოუკიდებელ კონსულტანტთა კოლეგია– აუტიზმის მქონე ახალგაზრდებისათვის პროფესიული სარეაბილიტაციო სერვისების მოდელის შექმნა და დანერგვა. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი – 15 დეკემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი: $ 25,000.
 13. ადამიანის უფლებებისა და სოციალური სამართლიანობის კვლევის ცენტრი – ფოთში ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად საინფორმაციო და ადვოკატირების კამპანია. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი – 15 დეკემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი: $ 24,978.
 14. მშობლები განათლებისთვის – საქართველოს 6 რეგიონში სკოლის მოსწავლეების მშობლების ქსელის შექმნა და გაძლიერება, რაც საშუალებას მისცემს მშობლებს, მონაწილეობა მიიღონ მათი შვილების სკოლების მმართველობის პროცესში. პროექტის ხანგრძლივობა – 15 თებერვალი, 2023 – 15 იანვარი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი: $ 25,000.
 15. ახალი აზროვნების ინსტიტუტი – ქვემო ქართლში ეთნიკური უმცირესობების ახალგაზრდების ჩართვა სამოქალაქო პროცესებში მათი მობილიზაციის, ახალი ცოდნისა და უნარების გადაცემის და მხარდაჭერის გზით. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი – 15 დეკემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი: $ 23,670.
 16. ლომეკი – ადვოკატირების კამპანია თრუსოს ხეობის ისტორიული მემკვიდრეობისა და ლანდშაფტის დაცვის მიზნით. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი, 2023 – 15 თებერვალი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი: $ 24,998.45.
 17. ცვლილებების სცენა – კულტურის სფეროში მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვა – ამ მარივ საუკეთესო გამოცდილების შესწავლა, სფეროს წარმომადგენლებთან მუშაობა ამ მიდგომების დასანერგად და სფეროში არსებული სხვა საჭიროებების გამოსავლენად. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი – 15 დეკემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი: $ 24,978.
 18. მშვიდობისა და განვითრების ინიციატივა – საქართველოში მყოფი უკრაინელი ლტოლვილებისთვის საჭირო ინფორმაციის და შესაბამისი ინსტრუქციების მიწოდება ვებგვერდის dopomoga.ge და Facebook-ის გვერდის მეშვეობით; საქველმოქმედო ღონისძიებების კოორდინირება, საქართველოში მყოფი უკრაინელი მეწარმეების დახმარება მათი პროდუქციის/სერვისების პოპულარიზაციაში; ფართო საზოგადოების ინფორმირება უკრაინელების საჭიროებების შესახებ. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი – 15 სექტემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი: $ 24,970.
 19. დმანისის საინიციატივო ჯგუფი/შეხვედრის ადგილი – დმანისში ალტერნატიული სოციალური და კულტურული სივრცის შექმნა. თეატრალური წარმოდგენების და ხელოვნების სხვა ფორმების გამოყენებით  ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში. პარალელურად, დმანისში მულტიფუნქციური კულტურული სივრცის ასაშენებლად მოქალაქეებისგან თანხების შეგროვების კამპანიის განხორციელება. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 სექტემბერი, 2022 – 31 ოქტომბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 24,907.

სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა

 1. ჯანდაცვისა და ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი – სამედიცინო ლაბორატორიების ხარისხის კვლევა და ხარისხის საერთო სტანდარტების დანერგვაზე მუშაობა. სამედიცინო ლაბორატორიების პერსონალის დატრენინგება ლაბორატორიების მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის საერთაშორისო სტანდარტებზე.  მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამების და სერვისების, ასევე პაციენტთა უფლებების შესახებ. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2023 – 1 აპრილი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 79,498.
 2. სოციალური სამართიანობის ცენტრი – საქართველოში მიზნობრივი სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ შეიმუშავებს სისტემის გაუმჯობესებისთვის აუცილებელ რეკომენდაციებს. კვლევის გარდა, კონკრეტულ შემთხვევებზე ჩატარდება სტრატეგიული სამართალწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2022 – 26 ივლისი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 99,500.
 3. საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ შეისწავლის, თუ რამდენად შემცირდა მედიკამენტების ფასები და გაიზარდა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა ფარმაცევტულ სექტორში გატარებული რეფორმების შემდეგ, ასევე, რა გავლენა იქონია ამან ოჯახების შემოსავლებზე. პარალელურად, ფონდი „კურაციო“ და ორგანიზაცია International Budget Advocacy Hub შექმნიან ვებპლატოფრმას სახელწოდებით „ხელმისაწვდომი მედიკამენტები“. პლატფორმაზე მომხმარებლები მარტივად აღსაქმელ ფორმატში მიიღებენ ინფორმაციას მედიკამენტების ფასებზე, პაციენტის უფლებებზე, სახელმწიფო პროგრამებზე და სუბსიდიებზე და წამლებთან დაკავშირებულ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2022 – 26 მარტი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 99,998.
 4. სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი – ე.წ. „ახალი სკოლის მოდელის“ შესწავლა. პარალელურად წარიმართება საინფორმაციო და ადვოკატირების კამპანია „ახალი სკოლის მოდელში“ არსებული გამოწვევებისა და მიღწევების თაობაზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2022 – 26 სექტემბერი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 99,000.

სწრაფი რეაგირების გრანტები

 1. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი – 2023 წლის 3 აგვისტოს, რაჭაში, შოვში ჩამოწოლილი მეწყერის მიზეზების და სტიქიის ზონაში სამაშველო ღონისძიებების ეფექტიანობის შესწავლა. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი – 30 ნოემბერი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 10,000.