მიმდინარე გრანტები

Back to homepage

ინოვაციებისა და გამოწვევების საგრანტო კონკურსი 

 1. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი – მაღალმთიან და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში საბავშვო ბაღებსა და სკოლამდელ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემის დაძლევა ადვოკატირებითა და მოქალაქეთა მობილიზაციით: საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად; საინფორმაციო მასალების მომზადება და გავრცელება სხვადასხვა მედიასაშუალებაში; მოქალაქეების ინფორმირება და ჩართვა შეხვედრებში და დისკუსიებში; პეტიციების ორგანიზება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მოთხოვნით და სხვ. პროექტი მოიცავს კახეთს, მცხეთა-მთიანეთს, ქვემო ქართლს, სამცხე-ჯავახეთს, რაჭა-ლეჩხუმსა და სვანეთს. პროექტის ხანგრძლივობა – 1 აგვისტო, 2022 – 31 იანვარი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 23,800.
 2.  საზოგადოებრივი მოძრაობა „მომავლის ჭიათურა“ – ჭიათურაში ადგილობრივი მოსახლეობის გაძლიერება და მათი ინტერესების დაცვა გარემოსდაცვითი და სხვა პრობლემების  გადასაჭრელად. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი მოსახლეობის გაძლიერება, ჭიათურის ეკოკლუბის გააქტიურება, მრავალფეროვანი საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალის შექმნა, მანგანუმის მოპოვების ადგილებში გარემოსდაცვითი მონიტორინგი, საწარმოო ზონებში ჟურნალისტებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის საინფორმაციო ტურების ორგანიზება, და სხვა აქტივობები. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2022 – 31 მარტი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 24,720.
 3. ეკო-ცენტრი („გავიგუდეთ“) – საინფორმაციო და ადვოკატირების კამპანია რუსთავში ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად. გარემოსდაცვითი აქტივიზმის გაძლიერება:  საწარმოო ზონის უწყვეტი მონიტორინგს და შესაბამისი ფოტო/ვიდეომასალის გამოქვეყნება, მოხალისეების დახმარებით გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გამართვა, საკანონმდებლო პროცესებში და რუსთავის საწარმოების გზშ/სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვებში ჩართულობა და ა.შ. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2022 – 31 ივლისი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი: 24,992 $.
 4. გილდია – კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომითი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, მათთვის ინფორმაციის მიწოდება და უფასო იურიდიული დახმარების შეთავაზება; გილდიის საქმიანობის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება, ახალი წევრების მობილიზება და თვითორგანიზება უფლებების დასაცავად. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2022 – 31 მაისი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $21,804.
 5. ბავშვთა სიმსივნეები და სუპერგმირები – პროექტის მიზანი ბავშვთა სიმსივნეების შესახებ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება და პედიატრიულ ონკოლოგიაში არსებული სისტემური ხარვეზების აღმოფხვრაა. ამ მიზნით, პროექტის ფარგლებში ბავშვთა სიმსივნეების შესახებ მრავალფეროვანი საინფორმაციო მასალა შეიქმნება; მოხდება ონკოპაციენტი ბავშვების მკურნალობისა და აღრიცხვიანობის არსებული პრაქტიკის ანალიზი და ადვოკატირება სისტემური ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. ორგანიზაცია პარალელურად ახორციელებს სასამართლო დავას, რითიც სახელმწიფოსგან ონკოპაციენტი ბავშვების მკურნალობის (მათ შორის საზღვარგარეთ) და რეაბილიტაციის ხარჯების სრულად დაფარვას ითხოვს. პროექტის ფარგლებში ასევე შეიქმნება მოხალისეობის  სისტემა აქტიური მკურნალობის პროცესში მყოფი ონკოპაციენტი ბავშვების დასახმარებლად. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2022 – 28 თებერვალი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი: $ 21,328.
 6. წინ ახალი შესაძლებლობებისთვის – სამცხე-ჯავახეთის სოფლებში მცხოვრები ქალების გაძლიერება საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელების გზით. ქართული ენისა და კომპიუტერის უნარ-ჩვევების კურსების გარდა, ქალები დაესწრებიან ტრენინგებს მედიაწიგნიერებაზე, სამოქალაქო ჩართულობაზე და ადვოკატირებაზე. ამის შემდეგ კი თავად წამოიწყებენ კამპანიებს მათთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2022 – 30 ივნისი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 20,164.
 7. ახალგაზრდული ინიციატივა ცვლილებებისთვის – ადვოკატირების კამპანია ბოლნისის  კონოთეატრის გაცოცხლების და მულტიფუნქციურ სივრცედ გარდაქმნის მოთხოვნით. ამ მიზნით, ბოლნისში ჩატარდება ფილმების ჩვენებები და დისკუსიები და ვორკშოპები სხვადასხვა მნიშვნელოვან სოციალურ საკითხზე, განხორციელდება კონოთეატრის რეაბილიტაციის მონიტორინგი, დაიწყება მოქალაქეებისაგან თანხების მობილიზება კინოთეატრის რეაბილიტაციისა და მის მულტიფუნქციურ სივრცედ გარდაქმნისათვის. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2022 – 30 აგვისტო, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 22,372.
 8. დემოკრატიის მცველები – რეგიონებში აქტივისტების ქსელის გაძლიერება  პრორუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ: თბილისში, აჭარაში, სვანეთში, გურიაში, იმერეთში, რაჭაში, შიდა  და ქვემო ქართლში სამოქალაქო აქტივისტებისათვის ახალი ინფორმაციისა და უნარების გადაცემა და დახმარება, რომ თავიანთ რეგიონებში ეფექტური, ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებული საინფორმაციო კამპანიები განახორციელონ პრორუსული და ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2022 – 28 თებერვალი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 23, 785.
 9. დმანისის საინიციატივო ჯგუფი/შეხვედრის ადგილი – დმანისში ალტერნატიული სოციალური და კულტურული სივრცის შექმნა. თეატრალური წარმოდგენების და ხელოვნების სხვა ფორმების გამოყენებით  ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში. პარალელურად, დმანისში მულტიფუნქციური კულტურული სივრცის ასაშენებლად მოქალაქეებისგან თანხების შეგროვების კამპანიის განხორციელება. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 სექტემბერი, 2022 – 10 ივლისი, 2023. პროექტის ბიუჯეტი – $ 24,907.

  სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა

  1. სოციალური სამართიანობის ცენტრი – საქართველოში მიზნობრივი სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ შეიმუშავებს სისტემის გაუმჯობესებისთვის აუცილებელ რეკომენდაციებს. კვლევის გარდა, კონკრეტულ შემთხვევებზე ჩატარდება სტრატეგიული სამართალწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2022 – 26 ივლისი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 99,500.

  2. საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ შეისწავლის, თუ რამდენად შემცირდა მედიკამენტების ფასები და გაიზარდა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა ფარმაცევტულ სექტორში გატარებული რეფორმების შემდეგ, ასევე, რა გავლენა იქონია ამან ოჯახების შემოსავლებზე. პარალელურად, ფონდი „კურაციო“ და ორგანიზაცია International Budget Advocacy Hub შექმნიან ვებპლატოფრმას სახელწოდებით „ხელმისაწვდომი მედიკამენტები“. პლატფორმაზე მომხმარებლები მარტივად აღსაქმელ ფორმატში მიიღებენ ინფორმაციას მედიკამენტების ფასებზე, პაციენტის უფლებებზე, სახელმწიფო პროგრამებზე და სუბსიდიებზე და წამლებთან დაკავშირებულ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2022 – 26 მარტი, 2024. პროექტის ბიუჯეტი – $ 99,998.

3. სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი – ე.წ. „ახალი სკოლის მოდელის“ შესწავლა.                      პარალელურად წარიმართება საინფორმაციო და ადვოკატირების კამპანია „ახალი სკოლის მოდელში“ არსებული                                         გამოწვევებისა და მიღწევების თაობაზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2022 – 26 სექტემბერი, 2024. პროექტის                       ბიუჯეტი – $ 99,000.