სტრატეგიული მხარდაჭერისა და საჯარო პოლიტიკის საგრანტო პროგრამა

სტრატეგიული მხარდაჭერისა და საჯარო პოლიტიკის საგრანტო პროგრამა

USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა აცხადებს სტრატეგიული მხარდაჭერისა და საჯარო პოლიტიკის საგრანტო პროგრამას საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ორგანიზაციათა კოალიციებისთვის.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება მაქსიმუმ სამი პროექტი, რომლებიც მიზნად ისახავენ განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სფეროში არსებული პრობლემების ადვოკატირებას. თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტია 80,000 აშშ დოლარი.

საგრანტო განაცხადები მიიღება ინგლისურ ენაზე. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20 ნოემბერი, 2023.

საგრანტო განაცხადები მიიღება ინგლისურ ენაზე.

საგნანტო კონკურსის განაცხადი –Strategic Support and Policy Grants_3rd Round RfA_ENG_October2023

სააპლიკაციო ფორმა – Application Form – Strategic Support and Policy Grants_3rd Round – October2023

დანართები – Annex 1.  Annex 2. 

 

Write a Comment

<