კანონპოექტის “უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ” სამართლებრივი ანალიზი

კანონპოექტის “უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ” სამართლებრივი ანალიზი

მეორე კანონპროექტის ანალიზი ჩაატარეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა — არასამეწარმეო სამართლის საერთაშორისო ცენტრმა (ICNL) და არასამეწარმეო სამართლის ევროპულმა ცენტრმა (ECNL).

„უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონპროექტის და „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტის მოკლე მიმოხილვა იხილეთ აქ. 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*