კანონპოექტის “უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ” სამართლებრივი ანალიზი

კანონპოექტის “უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ” სამართლებრივი ანალიზი

მეორე კანონპროექტის ანალიზი ჩაატარეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა — არასამეწარმეო სამართლის საერთაშორისო ცენტრმა (ICNL) და არასამეწარმეო სამართლის ევროპულმა ცენტრმა (ECNL).

„უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონპროექტის და „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტის მოკლე მიმოხილვა იხილეთ აქ. 

Related Articles

Write a Comment

<