სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა

სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა

USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა აცხადებს სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამას საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ორგანიზაციათა კოალიციებისთვის.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება მაქსიმუმ სამი პროექტი, რომლებიც მიზნად ისახავენ განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სფეროში არსებული პრობლემების კვლევასა და ადვოკატირებას. თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტია 70,000-100,000 აშშ დოლარი. საგრანტო განაცხადები მიიღება ინგლისურ ენაზე. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 10 ივნისი, 2022.

დეტალები იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში.

Strategic Support & Policy Grants_RfA_May2022

Strategic Support and Policy Grants_Application Form_ENG

Annexes

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*