ფორუმი – შშმ პირების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის რეფორმა /Public Forum on Disability Policy

12 ივლისს, 10:00 სთ-ზე, სასტუმროში Radisson Blu Iveria, იმართება საჯარო ფორუმი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის რეფორმის შესახებ. ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს პარლამენტის, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სახალხო დამცველის აპარატის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

Categories: