ტრენინგი სექსუალური შევიწროების საკითხებზე / Training on Sexual Harassment

EWMI, in partnership with the UN Women, holds awareness raising training on sexual harassment for EWMI grantees and partner CSOs.

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის და PROLoG-ის პროექტები, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, სექსუალური შევიწროების საკითხებზე ტრენინგს ატარებენ პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

 

Categories: