ტრენინგი სექსუალური შევიწროების საკითხებზე / Training on Sexual Harassment

EWMI ACCESS, in partnership with the UN Women, holds awareness raising training on sexual harassment for EWMI  grantees and partner CSOs .

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის და PROLoG-ის პროექტები, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, სექსუალური შევიწროების საკითხებზე პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ტრენინგს ატარებენ .

Categories: