„საჯარო დისკუსია – სახელწმიფოს მზაობა ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ“

15 ივნისს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში გამართავს საჯარო დისკუსიას თემაზე „ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფებისადმი სახელმწიფოს მზადყოფნა: რა შეიცვალა თბილისის ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე“. დისკუსიის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მომზადებულია სახელმწიფო ანალოგიური ან სხვა სახის ბუნებრივი თუ ადამიანის მიერ გამოწვეული კატასტროფებისათვის.

On June 15, at 10:00 a.m. at the Radisson Blue Iveria Hotel, the East-West Management Institute (EWMI) within the ACCESS project will organize an open discussion on the state preparedness to natural and man-made disasters and lessons learned from the Tbilisi June 13 Tragedy.

Representatives of the Government, CSOs and independent experts will engage in an open discussion on the problems existing in this field. The discussion will last till 1:00 p.m.

Categories: