საქმოქალაქო ჩართულობის კვირეული საქართველოს რეგიონებში / Regional Civic Engagement Week

სამოქალაქო ჩართულობის კვირეული ჩატარდება საქართველოს რეგიონებში და მიეძღვნება რეგიონის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს, რომლებსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოქალაქეები ერთად წარუდგენენ საარჩევნო კანდიდატებს დებატებზე და დისკუსიებზე.

კვირეული ტარდება ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) მიერ. კვირეულის ღონისძიებებში აქტიურად იქნებიან ჩართულები სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის (RCSN) წევრები.

The Regional Civic Week will focus on the key regional issues and will engage citizens in identifying the key problems in the regions in partnership with the regional CSOs; and bring these issues to the attention of the political parties and candidates participating in the October elections through inviting them to take part in public debates and discussions around these issues.

The Civic Week is organized by Civil Development Agency (CiDA) within ACCESS project. Members of the Regional Civil Society Network (RCSN) will organize and participate on the events.

 

Categories: