სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის (RCSN) საერთო კრება/ Annual general assembly of the Regional Civil Society Network (R-CSN)

RCSN -ის საერთო კრებაზე ქსელის წევრები შეაფასებემ წინა წლის საქმიანობებს და შეიმშავებენ მომავალი წლის გეგმას; შეარჩევენ იმ ძირითად საკთხებს/პრობლემებს, რომლებზეც მოახდენენ ადვოკატირებას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ.  კრებაზე ასევე მოხდება ახალი წევრი-ორგანიზაციების დამატება.

კრების ორგანიზატორია სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CiDA). ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს EWMI ACCESS-ი.

RCSN General Assembly will review the past year’s and future activities, identify key priorities for strengthening the Network and accept new members.  During the second part of the General Assembly, the participating CSOs will discuss and agree on the key regional issues to be highlighted by the R-CSN as part of its advocacy campaign prior to the October parliamentary elections.

Event is organized by CiDA with financial support from EWMI ACCESS.

Categories: