საინფორმაციო შეხვედრა მოქალაქეთა ჩრთულობის საგრანტო პროგრამაზე თელავში / COG Information Session in Telavi

საინფორმაციო შეხვედრა კახეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში.

information session in Telavi for Kakheti-based NGOs on Citizen Outreach Grants Contest.

Categories: