საგრანტო პროგრამის დახურვა /Closing the Grants Program

ინოვაციებისა და გამოწვევების საგრანტო კონკურსის დახურვა.

Closing of the Innovation and Challenge Grants Program.

Categories: