მრგვალი მაგიდა – “ევროატლანტიკური ინტეგრაცია: ფაქტები vs. მითები”

23 იანვარს, 12:00 სთ-ზე, გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში (ქ. გორი, სტალინის ქ. #7), არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდი MDF Media Development Foundation

გამართავს პრეზენტაციას და დისკუსიას თემაზე – მითები და რეალობა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით.

დისკუსიის მიზანია დაინტერესებული პირებისათვის ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება და იმ ნეგატიური მითების გაქარწყლება, რაც აქტიურად ვრცელდება ამ პროცესთნ დაკავშირებით.

პროექტი ხორცვიელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭერით.

Categories: