მოქალაქეთა ჩართულობის საგნრანტო კონკურსის დასრულება / COG Grants Contest Deadline

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსის (COG) ფარგლებში საპროექტო განაცხადების შემოტანის ბოლო დღე.

Deadline for submitting project proposals under the Citizen Outreach Grants Contest.

Categories: