კონფერენცია „თბილისის ურბანული განვითარების პრობლემები: დიალოგი ეფექტიანი პოლიტიკისათვის“

20 მაისს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ACCESS-ის პროექტი მართავს კონფერენციას თბილისის ურბანული დაგეგმარების, საგზაო უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო მოძრაობის საკითხებზე. კონფერენციის მიზანია ხელი შეუწყოს კონსტრუქციულ დიალოგს ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ექსპერტების და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის.

On May 20, at 10:00 a.m. East-West Management Institute’s (EWMI) Advancing CSO Capacities and Engaging Society for Sustainability (ACCESS) project will host a conference on urban planning, road safety and traffic congestion issues in Tbilisi.  The Conference will be held at IREX Multimedia Education Center (10a, Aleksandre Chavchavadze Str. Tbilisi)

Purpose of the event is to support to an open and constructive dialogue among the Georgian policy-makers, CSOs (think tanks and watchdog organizations), experts and the donor community to develop effective and sustainable urban policies for Tbilisi, without inflicting significant damage to the businesses and the city.

Categories: