დისკუსია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების რეფორმის საჭიროებებზე/ Discussion on the Road Safety Reform Needs

ACCESS-ის პარტნიორი ორგანიზაცია „საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის“ მართავს დისკუსიას საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საკითებზე, სადაც მოხდება  ახალი საკანონმდებლო პაკეტით შემოთავაზებული ცვლილებების განხილვა (მაგ: ქულათა სისტემა, ჯარიმების გამკაცრება, უკონტაქტო პატრულირება და სხვ.). დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ მთავრობის, პარლამენტის და თბილისის მერიის წამრომადგენლები, ასევე დარგის ექსპერტები და არასამთვრობო ორგანიზაციები. დისკუსია გაიმართება სასტუმრო ამბასადორში, კაჭრეთში. მედიისთვის ღია იქნება შეხვედრის მხოლოდ შესავალი ნაწილი.

EWMI ACCESS grantee “Georgian Alliance for Safe Roads” will hold a roundtable discussion on road safety reform needs. The government representatives, members of parliament and CSOs will discuss pros and cons of the draft law envisioning the introduction of a score-based system of penalties, mobile CCTVs, stricter fines, etc. The discussion will be held at the Ambassador hotel in Kachreti. The introductory part of the meeting will be open to the media.

Categories: