საგრანტო კონკურსის დახურვა/ Closing of the PPAG program

საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის საგრანტო კონკურსზე საპროექტო განაცხადების შეტანის ბოლო დღე.

Deadline for submitting project proposals under the Public Policy and Accountability Grants program.

Categories: