მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსის გამოცხადება /Citizen Outreach Grants Contest Announcement

26 ნოემბერს EWMI ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი.

On November 26, EWMI ACCESS launched the Citizen Outreach Grants Contest.

Categories: