მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსის დახურვა COG Deadline

28 დეკემბერს სრულდება საპროექტო განაცხადების მიღება მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსზე.

December 28 is the deadline for submitting project proposals under the Citizen Outreach Grants contest.

Categories: