დასრულებული გრანტები

Back to homepage

დასრულებული პროექტების ჩამონათვალი და მოკლე აღწერები იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტში: დასრულებული-გრანტები-ოქტომბერი, 2021